Informacje o Cookies

1. Strona internetowa automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel tej strony internetowej.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
c) wyświetlenia treści w odpowiednim dla użytkownika języku, zgodnie z ustawionymi preferencjami Użytkownika w jego przeglądarce internetowej.

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) bądź pod adresami (dla najpopularniejszych przeglądarek):
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Internet Explorer
– Safari

7. Właściciel Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony partnerów.

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych osób fizycznych(dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z współpracą z firmą Trans-Meb Studia Kuchenne Krzysztof Bieliński:

1. Administratorem danych osobowych jest Trans-Meb Studia Kuchenne Krzysztof Bieliński wpisana do rejestru pod numerm NIP 8351369568, z siedzibą w 96-200 Zawady 23, www.trans-meb.pl, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: k.bielinski@o2.pl.

2. Udzielona wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w postaci udostępnienia danych niezbędnych dla realizacji zlecenia oraz wszelkie upoważnienia i umowy, których przetwarzanie jest niezbędne do ich wykonania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 pkt. b if) RODO) jest podstawą przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, a ponadto administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów realizacji umowy oraz zleceń.

4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania umowy, zlecenia, upoważnienia.

5. Każdy ma prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,
b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.